Categories :

Welke breuken zijn gelijknamig?

Welke breuken zijn gelijknamig?

Dit kan je doen door bij beide breuken, de teller en noemer van die breuk met hetzelfde getal te vermenigvuldigen. De breuken 6/24 en 4/24 zijn gelijknamige breuken. We kunnen de breuken 1/4 en 1/6 ook gelijknamig maken door met andere getallen te vermenigvuldigen. 3/12 en 2/12 zijn gelijknamige breuken.

Wat is een gelijknamige breuk?

Gelijknamige breuken zijn breuken met een gelijke noemer. Zoals je ziet bestaan gelijknamige breuken uit delen die even groot zijn. Je kunt ze daarom gemakkelijk bij elkaar optellen of van elkaar aftrekken.

Hoe maak je breuken sommen?

Vermenigvuldig de noemer van de eerste breuk met de teller van de tweede breuk. De breuk 1⁄3 is dan gelijk aan 4⁄12 . Bereken voor de eerste breuk ook de teller. Vermenigvuldig de noemer van de tweede breuk met de teller van de eerste breuk.

Wat is het verschil tussen gelijknamige en gelijkwaardige breuken?

Je zegt dan ook dat 1/3 en 2/6 gelijkwaardig zijn. En dat is iets anders dan gelijknamig. Gelijknamige breuken hebben namelijk – het woord zegt het al – gelijke namen, dus gelijke noemers. 1/6 en 3/6 zijn dus gelijknamig, maar niet gelijkwaardig.

Hoe moet je breuken bij elkaar optellen?

Bij het optellen van breuken moet je eerst zorgen dat de noemers gelijk zijn en tel je de tellers bij elkaar op. Als de noemers niet gelijk zijn moeten deze eerst gelijknamig gemaakt worden. Om breuken op te tellen is van belang dat deze gelijknamig zijn.

Welke breuk is gelijkwaardig?

Breuken zijn gelijkwaardig als ze gelijk zijn of als ze dezelfde hoeveelheid voorstellen.

Wat is een geschikte noemer?

De teller geeft het deel van de breuk aan dat gekleurd is. De teller is het getal dat boven de deelstreep staat. De noemer geeft het aantal delen aan waarin de hele is verdeeld. De noemer is het getal onder de deelstreep.

Wat is een gelijknamig?

gelijknamig – bijvoeglijk naamwoord uitspraak: ge-lijk-na-mig 1. wat dezelfde naam heeft ♢ dit is een film naar de gelijknamige roman 1.

Hoe kan je breuken berekenen?

Dat is makkelijk: je vermenigvuldigt simpelweg de teller met het gehele getal. Voorbeeld: 1/9 x 7 = ? Het principe van het vermenigvuldigen van breuken is eenvoudig: je vermenigvuldigt de teller met de teller, en de noemer met de noemer.

Wat is een gelijkwaardige breuk?

Door de teller en de noemer te vermenigvuldigen met hetzelfde getal, maak je een gelijkwaardige breuk. Laat met behulp van afbeeldingen zien dat gelijkwaardige breuken even groot zijn. De teller en de noemer zijn met hetzelfde getal vermenigvuldigd.

Wat zijn gelijk waardige breuken?

Hoe moet je machten bij elkaar optellen?

Een term van een macht bestaat uit een letter met een exponent. Termen met dezelfde letter en dezelfde exponent mag je dus bij elkaar optellen omdat ze gelijksoortig zijn: Voorbeeld: xa + xa = 2x.