Categories :

Kan een buitenlander in Nederland trouwen?

Kan een buitenlander in Nederland trouwen?

Trouwen in Nederland Wanneer u wilt trouwen met iemand die geen Nederlander is, heeft u het volgende nodig: Een Verklaring geen schijnhuwelijk voor degene met een buitenlandse nationaliteit. Hierin staat dat u niet alleen maar trouwt om een verblijfsvergunning te krijgen.

Kan ik mijn zieke moeder naar Nederland halen?

In Nederland is het op dit moment alleen mogelijk om gezinsleden binnen het kerngezin te laten overkomen onder de noemer van gezinshereniging. Het kerngezin zijn de partners/echtgenoten en de minderjarige kinderen/jongvolwassenen.

Kan je als illegaal trouwen in Nederland?

Ja. Iedereen heeft het recht om te trouwen. Maar in de praktijk is het niet makkelijk om als ‘illegale’ vrouw in Nederland te trouwen. Als iemand zonder verblijfsvergunning wil trouwen, zal de IND eerst onderzoeken of er sprake is van een schijnhuwelijk (alleen trouwen voor een verblijfsvergunning).

Hoe lang duurt het om partner naar Nederland te halen?

Partner naar Nederland voor lang verblijf Wil je dat jouw partner voor 5 jaar of definitief naar Nederland komt dan is daarvoor een MVV-visum (Machtiging Voorlopig Verblijf) nodig. Jouw partner moet dan eerst het basisexamen inburgering buitenland halen. Als dat gehaald is krijg je een MVV voor 90 dagen.

Hoe trouwen in Nederland?

Huwelijk of geregistreerd partnerschap via gemeente Dit doet u bij de ambtenaar van de burgerlijke stand in de gemeente waar u wilt trouwen of het partnerschap wilt sluiten. De ambtenaar van de burgerlijke stand kan u vertellen welke gegevens u daarvoor moet geven. U moet minimaal 2 en maximaal 4 getuigen aanmelden.

Welke landen accepteren geen geregistreerd partnerschap?

Maar de volgende EU-landen (er)kennen geen geregistreerd partnerschap: Bulgarije. Letland. Litouwen.

Kan ik mijn kind naar Nederland halen?

U wilt uw kind bij u in Nederland laten wonen. Om in Nederland te kunnen wonen heeft uw kind een verblijfsvergunning nodig.

Hoe haal ik mijn kind naar Nederland?

Heeft uw familie- of gezinslid geen mvv nodig? Dan dient u een aanvraag in voor een verblijfsvergunning. Dat kunt u het beste doen als uw familie- of gezinslid nog in het buitenland is. Zodra de IND heeft laten weten een verblijfsvergunning af te geven, kan uw familie- of gezinslid naar Nederland komen.

Kan mijn buitenlandse partner in Nederland werken?

Belangrijkste voorwaarden voor uw partner Uw partner heeft het ‘Basisexamen inburgering buitenland’ gehaald of heeft vrijstelling voor het examen. Bij vrijstelling hoeft uw partner het examen niet te doen. Uw partner heeft een geldige machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) of heeft vrijstelling voor een mvv.

Hoe lang duurt het aanvragen van een MVV?

De behandeling van uw aanvraag door de IND duurt maximaal 90 dagen. Is de beslissing van de IND positief, dan levert u uw paspoort in bij de ambassade of het consulaat waar u de aanvraag heeft gedaan.

Kan ik mijn vriend naar Nederland halen?

Kan ik mijn buitenlandse partner of ander gezinslid naar Nederland halen? Als u Nederlander bent of een geldige Nederlandse verblijfsvergunning heeft, kunt u uw familie naar Nederland halen. Bijvoorbeeld uw buitenlandse partner of uw kinderen. Dit heet gezinshereniging.

Welke documenten heb ik nodig om te trouwen in Nederland?

Geboorteakte overleggen Bij een melding van een voorgenomen huwelijk of partnerschap zal de ambtenaar van de burgerlijke stand uw geboortegegevens controleren in de Basisregistratie Personen (BRP). De gegevens in de BRP zijn in beginsel gebaseerd op uw geboorteakte als u in Nederland bent geboren.