Categories :

Hoe verwijs je naar bronnen in een tekst?

Hoe verwijs je naar bronnen in een tekst?

Algemeen. Als in de tekst van een werkstuk een bron letterlijk geciteerd wordt (of beschreven) kan ook op die plaats de bron vermeld worden. Die bron staat al uitgebreid beschreven in de bronnenlijst, daarom kan hier volstaan worden met een verwijzing tussen haakjes, direct achter het citaat of de parafrase.

Hoe verwijs ik naar een artikel?

In de regel verwijs je zo specifiek mogelijk, dat wil zeggen als je gebruik maakt van een artikel in een geredigeerd boek, verwijs je naar het artikel, niet naar het boek in zijn geheel. In de tekst verwijs je dan met auteursna(a)m(en) van het artikel en jaar van het boek.

Wat betekent et al bij APA?

komt uit het Latijn en staat voor “en anderen”. Het is vergelijkbaar met “et cetera”. Je gebruikt et al. bij een verwijzing met meer dan twee auteurs.

Hoe refereren naar een website in een tekst?

In plaats van de achternaam van de auteur, voeg je de eerste paar woorden van de publicatietitel toe bij de verwijzing in de tekst. Zet de titel tussen dubbele aanhalingstekens als je een artikel, webpagina of hoofdstuk uit een boek citeert. Schrijf de titel van tijdschriften, boeken en rapporten schuingedrukt.

Hoe refereer je in een tekst?

In de tekst verwijs je kort naar een bron door de naam van de auteur(s) en het publicatiejaar te vermelden. Meestal plaats je de naam van de auteur(s) en het publicatiejaar tussen haakjes, gescheiden door een komma. Wanneer de naam van de auteur(s) in de tekst wordt genoemd, plaats je het jaartal tussen haakjes.

Waar staat de bron van een tekst?

De bronverwijzing kan zowel aan het begin, in het midden als aan het einde van een regel of alinea staan. De schrijver van de tekst mag zelf bepalen waar de verwijzing komt te staan, als voor de lezer maar duidelijk welke gedeelte van de tekst gebaseerd is op een andere bron.

Hoe refereren naar een artikel?

Refereren naar een elektronisch artikel is vergelijkbaar met een artikel op papier. Ook de laatste raadpleegdatum en URL moet op- genomen worden. Hier eindigt men ook niet met een punt. Gaat het om een document waarvan men de auteur kent, dan begint men met de auteur en de datum tussen haakjes, gevolgd door de titel.

Hoe verwijs ik naar een wetsartikel?

Voor het verwijzen naar een wetsartikel volgens de APA-stijl raden wij je het volgende aan:

  1. Zoek op wetten.overheid.nl de wet op. Alle wetten zijn daar gepubliceerd.
  2. Ga op zoek naar de citeertitel van de wet.
  3. Zoek datum van de inwerkingtreding van de wet.
  4. Noteer de datum waarop je de wet hebt geraadpleegd.

Hoe verwerk je APA in tekst?

APA-verwijzingen in de tekst bestaan uit de achternaam van de auteur en het jaar van publicatie. Wanneer je een specifiek deel van een bron aanhaalt, moet je ook het paginanummer of het bereik opnemen in je verwijzing. Voorbeelden zijn: (Benders, 2020, p. 70) of (Ayuk, 2021, pp.

Hoe gebruik je et al?

De afkorting “et al.” (die “en anderen” betekent) wordt gebruikt om verwijzingen in de tekst met drie of meer auteurs in te korten. Dat werkt als volgt: Je gebruikt alleen de achternaam van de eerste auteur, gevolgd door “et al.”, een komma en het publicatiejaar.

Hoe vermeld ik een website als bron?

Om te verwijzen naar een website of webpagina vermeld je eerst de naam van de website of de titel van de webpagina, gevolgd door het webadres van de site. Je neemt de bron alleen op in een voetnoot, dus je voegt geen bronvermelding toe aan de literatuurlijst.

Hoe website bron vermelden?

Basisregel: Achternaam auteur, voorletter(s) (Publicatiejaar of update). Titel van het document of de website. Geraadpleegd op dag maand jaar, adres website. Basisregel: Achternaam auteur, voorletter(s) (Publicatiedatum).

https://www.youtube.com/watch?v=F-g0RXfMbMY