Categories :

Waar vind ik het kadastraal inkomen van mijn woning?

Waar vind ik het kadastraal inkomen van mijn woning?

Het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen kunt u terugvinden:

  1. op uw aanslagbiljet van:
  2. door aan te melden op Mijn Dossier van de Vlaamse Belastingdienst ((opent in nieuw venster)) en daar in de rubriek Onroerende Voorheffing de detailgegevens van het laatste kohierartikel open te klikken.

Wat is niet-geïndexeerd kadastraal inkomen?

Door het uitblijven van een algemene herschatting van de kadastrale inkomens worden die laatste geïndexeerd. Concreet wordt het kadastraal inkomen vermenigvuldigd met een coëfficiënt. Het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen vindt u op het aanslagbiljet van de onroerende voorheffing.

Hoe bereken je het kadastraal inkomen?

Het geïndexeerd kadastraal inkomen wordt berekend door het kadastraal inkomen te vermenigvuldigen met een indexatiecoëfficiënt die elk jaar wordt vastgesteld. Het wordt altijd afgerond tot de dichtstbijgelegen euro. Voorbeeld: Het niet-geïndexeerd KI van een woning bedraagt 1.000 euro.

Hoe bepaal ik de huurprijs van een woning?

Wanneer je een woning wilt verhuren, mag je niet zomaar zelf een huurprijs vaststellen. Je moet eerst kijken of jouw woning een sociale of vrijesectorhuurwoning is. Dit doe je aan de hand van het Woningwaarderingsstelsel (WWS). Via het puntensysteem dat bij het WWS hoort, stel je vast hoeveel punten je woning waard is.

Hoe wordt kadastraal inkomen berekend nieuwbouw?

Bij een nieuwbouw wordt het KI bepaald op basis van een formulier dat u binnen de dertig dagen na de ingebruikname van de woning aan de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (de vroegere Administratie van het Kadaster) moet bezorgen. In dat geval wordt het oude kadastraal inkomen mogelijk herzien.

Waar vind ik mijn eigendomsakte?

Als u een woning wilt verkopen, dan vraagt een taxateur of makelaar naar de eigendomsakte, ter inzage en ter controle. Het is van belang dat u deze dan bij de hand hebt. Is dit niet het geval, dan kunt u bij Kadasterdata de eigendomsakte van uw woning opvragen.

Wat verhoogt het kadastraal inkomen?

Voorbeelden van werken zijn de installatie van een extra badkamer, het ombouwen van een zolderkamer tot een slaapkamer of het plaatsen van centrale verwarming. Ook de klassieke verbouwingen die de bewoonbare oppervlakte vergroten, zoals het bouwen van een veranda, verhogen het KI.

Hoe wordt kadastraal inkomen belast?

Dat KI wordt geïndexeerd. De eigenaar wordt belast op dat geïndexeerde KI verhoogd met 40 procent. Is het KI van de woning die u verhuurt 1.000 euro, dan wordt u dit jaar belast op 1.000 x 1,6813 x 1,40 of 2.354 euro.

Hoeveel is het kadastraal inkomen?

Wat moet je betalen? Het kadastraal inkomen wordt gebruikt als basis voor het berekenen van de onroerende voorheffing en de belasting op het onroerend goed. Je moet het bedrag van het K.I. dus niet betalen, maar wel invullen op je personenbelasting.

Wat is de gemiddelde huurprijs van een woning?

Nieuwe huurders betaalden een gemiddelde huurprijs van € 10,12 per vierkante meter per maand voor woonhuizen en voor appartementen van € 14,80. Dit blijkt uit de nieuwste kwartaalcijfers transactiedata vrije sector huurwoningen van NVM en VGM NL.

Hoe bepaal je de huurprijs van een kamer?

Bij woningen in de vrije sector bepalen de verhuurder en huurder zelf de huurprijs. Alle voorzieningen worden meegeteld bij het bepalen van de huurprijs, zoals eigen ruimtes en gezamenlijke ruimtes. Denk hierbij aan buitenruimtes, een tuin, garage of berging of gemeenschappelijke woonkamer.

Welke factoren bepalen het kadastraal inkomen?

Als het wooncomfort van de woning verbetert, door bijvoorbeeld verbouwingen, is de kans op een vermeerdering van het kadastraal inkomen groot. Als door de verbouwingen niet-geïndexeerde kadastraal inkomen boven de grens van 745 euro stijgt, geniet je niet langer van een vermindering van 25% voor een bescheiden woning.