Categories :

Hoe schrijf ik een brief aan een minister?

Hoe schrijf ik een brief aan een minister?

Om een minister in zijn functie aan te spreken, gebruiken we de aanspreektitel meneer/mevrouw de minister. Hetzelfde geldt voor de aanhef van een brief of e-mail, maar daarin wordt meestal de vorm mijnheer geschreven.

Hoe schrijf je een brief aan een advocaat?

Om een advocaat in zijn of haar functie aan te spreken, gebruiken we de aanspreektitel meester, meestal in combinatie met de familienaam. Ook in de aanhef van een brief of e-mail wordt meester geschreven, zonder het bijvoeglijk naamwoord geachte.

Hoe spreek je een schepen aan?

Geachte burgemeester, Beste schepenen, Het zijn drukke tijden. De Bestuurs- en Beleidscyclus (BBC), die van de gemeenten een radicaal andere manier van werken vraagt dan vroeger, moet worden opgemaakt. Het zal makkelijker worden om planmatiger te werken en om als gemeente eigen accenten te leggen.

Hoe spreek je een pastoor aan in een brief?

Gewoon “De heer”.

Hoe schrijf ik een brief aan de minister-president?

De correcte spelling is minister-president, met kleine letters. Functiebenamingen en titels, al dan niet gevolgd door een naam, schrijven we met een kleine letter.

Hoe schrijf je de premier aan?

de premier premier|s (meerv.) Voorbeeld: `In sommige landen is de premier belangrijker dan de president.

Hoe schrijf je een brief aan de rechter?

De aanspreekvorm is ‘Edelachtbare’, ook in brieven (de aanschrijfvorm). In de adressering: ‘Aan de edelachtbare heer (of mevrouw) Smit’. In de aanhef: ‘Edelachtbare heer’ of ‘Geachte heer (mevrouw)’.

Hoe schrijf je een meester in de rechten aan?

Titulatuur in Nederland (algemeen)

titel, graad of functie titulatuur in de adressering
doctor (dr.) De weledelzeergeleerde heer/vrouwe
meester (in de rechten) (mr.) De weledelgestrenge heer/vrouwe
ingenieur (ir.) De weledelgestrenge heer/vrouwe
doctorandus (drs.) De weledelgeleerde heer/vrouwe

Hoe spreek je een prof aan per mail?

Bij communicatie met een docent, assistent of administratief personeel gebruik je het beste een formele aanspreking zoals ‘Geachte professor’, ‘Geachte mevrouw’ of ‘Geachte heer ‘.

Wat is de taak van de schepenen?

Naast het voorbereiden van beslissingen die de gemeenteraad moet goedkeuren, is het college van burgemeester en schepenen ook bevoegd voor het aanstellen en ontslaan van personeel, het financieel beheer, het beheer van gemeentelijke gebouwen, het onderhoud van straten en pleinen en het afleveren van bouwvergunningen.

Hoe spreek je een vicaris aan?

rooms-katholieke titulatuur functie, rang of ambt – titulatuur in de adressering – titulatuur in de aanhef boven een brief aartsbisschop – Zijne Hoogwaardige Excellentie Mgr. – Monseigneur bisschop – Zijne Hoogwaardige Excellentie Mgr. – Monseigneur nuntius – Zijne Hoogwaardige Excellentie Mgr.

Hoe spreek je een pastor aan?

Het woord pastoor komt van het Latijnse woord pastor, dat herder betekent. Dat verklaart waarom een pastoor soms over zijn kudde spreekt. De aanspreekvorm voor een pastoor is “Zeereerwaarde Heer Pastoor”.