Categories :

Hvad vil det sige at fremleje?

Hvad vil det sige at fremleje?

Fremleje er, når du lader en person flytte ind i din bolig i en begrænset periode mod, at vedkommende betaler husleje til dig. Det, der adskiller fremleje fra normal leje er, at du lejer en bolig ud, som du ikke selv ejer.

Er der krav til en eventuel lejeaftale?

1.7.2. lejelovens § 69, stk. 1. Det er herom et krav, at det samlede antal personer, der bor i lejligheden, ikke overstiger antallet af beboelsesrum. Det er også i denne forbindelse et krav, at fremlejeaftalen indgås med skriftlig lejekontrakt mellem lejeren som fremlejegiver og fremlejeren.

Hvad koster det at få lavet en lejekontrakt?

Det er en rigtig god ide både at kræve depositum og forudbetalt leje – om der er behov for at kræve, det der svare til 3 måneders leje både for depositum og forudbetalt leje, kommer an på det konkrete lejeforhold. Prisen for en lejekontrakt er 5.000,00 inkl. moms for private, og 5000,00 eks. moms for erhverv.

Er der krav om lejekontrakt?

INGEN lejer uden gyldig lejekontrakt! Uden en gyldig lejekontrakt bor din lejer under lejelovens almindelige regler. Det vil sige, at der ikke er nogen slutdato for, hvornår lejemålet ophører. Din lejer må heller aldrig blive boende, hvis lejekontrakten er udløbet.

Kan fremleje?

Ja, som lejer må man som udgangspunkt godt fremleje hele sin bolig, hvis der er tale om en lejeperiode på maksimalt to år og alle følgende betingelserne er opfyldt: Lejemålet anvendes til beboelse og ikke til erhverv. Lejemålet fremlejes i maksimalt to år. Der er en midlertidig og saglig årsag til fremlejen.

Hvor længe må man leje ud?

Da man kun har ret til at fremleje hele lejligheden i op til 2 år er det normalt, at man indgår et tidsbegrænset lejemål, således at det fremgår af lejekontrakten, hvornår lejemålet begynder, og hvornår det ophører. Hvis udlejer vil ophæve dig pga. ulovlig fremleje, så kontakt LLO.

Hvilke oplysninger skal udlejer have?

Udlejer: Her udfyldes udlejers navn, hvis det er en virksomhed udfyldes CVR-nr/ reg. Nr., samt adresse på udlejer. Her kan ligeledes noteres udlejers telefonnummer og email adresse. Lejer: Udfyldes med lejers fulde navn, CPR-nummer, nuværende adresse og gerne telefonnummer samt email adresse.

Hvilke rettigheder har lejer hvis der er opkrævet dusør fra udlejeren?

Hvis udlejeren alligevel modtager eller kræver et beløb – en såkaldt ulovlig dusør – for overhovedet at indgå den pågældende lejeaftale, kan du som lejer få dine penge tilbage, når du er flyttet ind i lejligheden.

Hvem kan hjælpe med lejekontrakt?

Hvis du som udlejer ønsker at fravige nogle af lejelovens bestemmelser, skal det fremhæves i lejekontrakten. En advokat kan hjælpe dig med at sikre, at de særlige vilkår i din kontrakt er angivet korrekt, og at de er gyldige i henhold til lejeloven.

Hvad skal der være i en lejekontrakt?

Hvad skal lejekontrakten indeholde?

  • Lejers og udlejers navn og adresse.
  • Lejemålets adresse, størrelse, inventar, stand og brugsret.
  • Oplysninger om lejeforholdet: overtagelsesdato, evt.
  • Regler for vedligehold, istandsættelse ved fraflytning, husdyr og husorden.

Hvad sker der hvis man ikke har en lejekontrakt?

Når man ikke har en lejekontrakt, gælder lejeloven, og af denne fremgår det, at det er udlejer, der har den indvendige vedligeholdelsespligt. Lejer skal således som udgangspunkt have hele sit depositum tilbage ved fraflytning, da udlejer ikke kan kræve istandsættelse betalt af lejer.

Hvilken typeformular stilles der i lejeloven krav om?

På nuværende tidspunkt er det typeformular A9, som er den autoriserede typeformular. Formularen kan blandt andet hentes fra Borger.dk. Under dette afsnit er det vigtigt, at du er bekendt med hvilket slags lejemål, du udlejer.