Categories :

Wat zijn de risicofactoren van hartfalen?

Wat zijn de risicofactoren van hartfalen?

De risicofactoren van hartfalen zijn onder andere:

 • hoge bloeddruk (hypertensie)
 • hartaanval (myocardinfarct)
 • hartklepafwijkingen.
 • vergroot hart (cardiomyopathie)
 • voorgeschiedenis van hartaandoeningen in de familie.
 • diabetes.

Waarom is een hoge bloeddruk een risicofactor voor hart- en vaatziekten?

Een hoge bloeddruk (arteriële hypertensie) kan beschadigingen in de vaatwanden veroorzaken. Cholesterol en vet kunnen zich daardoor makkelijker op deze vaatwanden vastzetten, waardoor bloedvaten dichtslibben en de kans op het ontstaan van hart- en vaatziekten wordt vergroot.

Wat is geen risicofactoren voor hart- en vaatziekten?

Onder niet te beïnvloeden risicofactoren verstaan we de factoren waar je zelf niks aan kunt doen. Dit zijn: Geslacht. Mannen hebben namelijk een hoger risico op het krijgen van hart – en vaatziekten dan vrouwen.

Wat zijn risicofactoren voor het krijgen van hypertensie?

Ongezond eten, veel zout, overgewicht, weinig bewegen, veel alcohol, stress en roken kunnen je bloeddruk verhogen.

Wat merk je van hartfalen?

Bij hartfalen pompt uw hart minder bloed rond dan normaal. U wordt snel moe als u zich inspant. U voelt zich snel buiten adem en benauwd. Uw voeten en enkels worden dikker.

Wat zijn de verschijnselen van hartfalen?

Symptomen Hartfalen

 • vermoeidheid;
 • kortademigheid (vooral bij inspanning);
 • gewichtstoename van twee kilo of meer in drie dagen;
 • opgezette benen en enkels;
 • koude handen en voeten;
 • een vol gevoel in de bovenbuik;
 • verminderde eetlust;
 • kriebelhoest (vooral bij plat liggen);

Wat vergroot de kans op hart- en vaatziekten?

Bekende hart- en vaatziekten zijn hartinfarct, beroerte, hartkramp en etalagebenen. Uw risico hierop is verhoogd bij roken, hoge bloeddruk, hoog cholesterol, diabetes, nierschade, reuma, hart- en vaatziekten in uw familie, veel stress.

Wat wordt verstaan onder hart- en vaatziekten?

Hart- en vaatziekten is een verzamelnaam voor verschillende ziekten aan het hart of aan de bloedvaten. Hart- en vaatziekten komen veel voor in Nederland. Hier leest u welke hart- en vaatziekten veel voorkomen, welke signalen hierbij horen en hoe u de kans op hart- en vaatziekten verkleint.

Wat zijn stress en risicofactoren?

Stress verhoogt de kans op een hartziekte, daar zijn de meeste onderzoekers het over eens. Een stressvol leven stelt hogere eisen aan het hart dan een leven met weinig stress. Maar stress is een minder belangrijke risicofactor voor hartziekten dan roken, diabetes, hoge bloeddruk of overgewicht.

Wat zijn risicofactoren voor decubitus?

Factoren die bijdragen aan het ontstaan van decubitus zijn de duur van de druk op het weefsel, de kracht van de druk- of schuifkrachten, voedingstoestand, mate van bewustzijn, mobiliteit, doorbloeding, het gewicht van de persoon, weefseltolerantie en medicijngebruik.

Welke factoren kunnen een rol spelen bij het ontstaan van primaire hypertensie?

Primaire hypertensie, de vorm die het vaakst voorkomt, is geassocieerd met klassieke risicofactoren. Overgewicht (BMI boven de 30), gebrek aan lichaamsbeweging, stress en omgevingsfactoren spelen hier een rol.

Kan paracetamol hoge bloeddruk veroorzaken?

Het onderzoek toonde aan dat paracetamol de bloeddruk kan verhogen. De gemiddelde systolische bloeddruk steeg 2,9 mm Hg (van 122,4 +/- 11,9 naar 125,3 +/- 12,0 mm Hg; p=0,02). De gemiddelde diastolische bloeddruk steeg 2,2 mm Hg (van 73,2 +/- 6,9 naar 75,4 +/- 7,9 mm Hg; p=0,02).