Categories :

Waar vind ik het burgerservicenummer van mijn kind?

Waar vind ik het burgerservicenummer van mijn kind?

Heeft u een identiteitsbewijs, maar staat uw BSN daar niet op? Dan kunt u bij de gemeente uw BSN opvragen. Heeft u (nog) geen document waarop het BSN van uw kind staat? Dan kunt u bij de gemeente een uittreksel opvragen met hierop het BSN van uw kind.

Hoe kom ik aan mijn burgerservicenummer?

U vindt uw burgerservicenummer ook in MijnOverheid. U moet dan wel eerst inloggen met uw DigiD. Of vraag uw burgerservicenummer op bij de gemeente waar u staat ingeschreven. U moet een geldig identiteitsbewijs laten zien, voordat uw gemeente uw burgerservicenummer doorgeeft.

Heeft een kind een burgerservicenummer?

BSN voor kinderen Uw kind krijgt een burgerservicenummer (BSN) bij zijn of haar geboorte. Daarvoor moet u geboorteaangifte doen. Na de aangifte krijgt u gratis een overzicht mee met daarop de persoonsgegevens van uw kind.

Waar staat het burgerservicenummer in je paspoort?

Bij paspoorten uitgegeven vanaf 2014 staat het BSN op de achterkant van het paspoort. Het BSN is wel nog steeds een onderdeel van de reeks van letters en nummers in de ‘machineleesbare zone’. Deze zone staat aan de lange zijde van de voorkant van uw paspoort.

Is een burgerservicenummer hetzelfde als een sofinummer?

Het burgerservicenummer (BSN) is de opvolger van het sofinummer.

Waar kan ik mijn sofi nummer vinden?

Uw burgerservicenummer (BSN) staat meestal op uw paspoort, identiteitskaart en rijbewijs uit Nederland. U kunt het nummer ook online opzoeken via Mijnoverheid.nl. Daarnaast vindt u het BSN op een Nederlandse loonstrook, jaaropgaaf, zorgpas of zorgpolis.

Wat is je sociaal fiscaal nummer?

Het sofinummer (afkorting van sociaalfiscaal nummer) was van 1989 tot 7 januari 2014 door de Nederlandse rijksbelastingdienst aan een natuurlijk persoon toegekend identificerend nummer.

Is je burgerservicenummer en persoonsnummer?

Het burgerservicenummer (BSN) is een uniek persoonsnummer voor iedereen die ingeschreven staat in de Basisregistratie personen (BRP). Uw BSN vindt u op het rijbewijs, paspoort, ID-kaart, zorgpas en salarisspecificatie. Het BSN vervangt in veel gevallen het oude sofinummer en bestaat uit dezelfde reeks cijfers.

Waar kan ik mijn sofinummer vinden?

Waar staat je Legitimatienummer op je paspoort?

Europese identiteitskaart Het identiteitskaartnummer bestaat uit 9 tekens. Je vindt jouw identiteitskaartnummer rechts bovenaan onder het kopje ‘documentnummer’.