Categories :

Hoe komt het dat Afrikaans op het Nederlands lijkt?

Hoe komt het dat Afrikaans op het Nederlands lijkt?

Na verloop van tijd heeft het Kaap-Nederlands zulke zaken dan ook verloren: het Afrikaans kent maar één werkwoordsvorm (jy loop, julle loop), en twee lidwoorden (die en ‘n). Het resultaat is een taal die behoorlijk op het Nederlands lijkt, maar toch ook een heel eigen woordenschat en grammatica heeft.

Welke positie heeft het Afrikaans in Zuid-Afrika?

Afrikaans is de derde taal van Zuid-Afrika, na Zoeloe en Xhosa. Bij de Zuid-Afrikaanse volkstelling in 2001 bleek Afrikaans voor 13% van de bevolking de thuistaal te zijn. Van de circa zes miljoen Zuid-Afrikanen die bij de volkstelling in 2001 thuis Afrikaans spreken is 42,4% blank.

Hoe komt het dat ze Nederlands spreken in Zuid-Afrika?

In 1652 doet het Nederlands zijn intrede in Zuid-Afrika, wanneer Nederlandse kolonisten onder leiding van de V.O.C. de Nederlandse Kaapkolonie stichten bij de Kaap de Goede Hoop. Het Nederlands is tot in de twintigste eeuw gebruikt als cultuurtaal van de Afrikaners, die voor een groot deel afstammen van Nederlanders.

Kunnen Zuid-Afrikanen Nederlands verstaan?

Nee, er wordt geen Nederlands gesproken in Zuid-Afrika. Wel spreekt ongeveer 13 procent van de bevolking er Afrikaans, dat een zustertaal van het Nederlands is. Nederlandstaligen kunnen Afrikaans grotendeels verstaan en omgekeerd. Het Afrikaans lijkt een beetje op het Zeeuws.

Welke relatie heeft het Afrikaans met het Nederlands?

De Nederlandse taal is de basis van het Afrikaans. Hierdoor is nog steeds ongeveer 90 tot 95 procent van de Afrikaanse woordenschat van Nederlandse oorsprong en zijn er weinig lexicale verschillen tussen de twee talen.

Kan een Nederlander Afrikaans verstaan?

Hoewel we het Afrikaans redelijk goed kunnen verstaan, lijkt het nog amper op het Nederlands. “Als mensen informeel onder elkaar praten, hoor je vaak dat ze het Afrikaans mengen met het Engels.” Dat is een logische evolutie. Tot begin jaren 90 was het Afrikaans in Zuid-Afrika de dominante taal naast het Engels.

Wat voor kolonie was Zuid-Afrika?

Zuid-Afrika heeft sinds de zeventiende eeuw een rijke koloniale geschiedenis. In 1652 kwamen de Nederlanders die op de Kaap een verversingspost voor de Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) stichtten. Na anderhalve eeuw van Nederlandse kolonisatie werd de Kaapkolonie overgenomen door het Verenigd Koninkrijk.

Welke taal wordt meest gesproken in Zuid-Afrika?

isiZulu. Dit is de meest gesproken taal in Zuid-Afrika. Zo’n 23% van de populatie (ongeveer 11.6 miljoen mensen) uit zich dagelijks in deze taal. Het is de taal van de grootste etnische groep in Zuid-Afrika: de Zulu.

Hoe werd Zuid-Afrika een kolonie?

Wie zijn de oorspronkelijke bewoners van Zuid-Afrika?

Naar alle waarschijnlijkheid waren de Khoina de oorspronkelijke bewoners van Zuid-Afrika. Hun afstammelingen zijn de bosjesmannen. Nog maar weinig van deze primitieve jagers leven nog op traditionele wijze en trekken er met pijl en boog op uit.

Waar worden letters weggelaten in het Afrikaans?

Tussen twee klinkers worden in het Afrikaans de Nederlandse letters en weggelaten.

Hoe vormt het Afrikaans een ontkenning?

Je schrijft dus niet ‘hij’ maar ‘hy’. En wat in het Nederlands niet mag maar in het Afrikaans juist wel, zijn dubbele ontkenningen. Een Zuid-Afrikaan zegt rustig: ‘moet asseblief nie in die winkel rook nie’ als je Page 2 in een winkel geen sigaret mag opsteken.