Categories :

Welke feestdagen extra betaald?

Welke feestdagen extra betaald?

De volgende dagen worden door de regering officieel erkend als feestdag: Nieuwjaarsdag, Goede vrijdag, 1e en 2e Paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag, Bevrijdingsdag, 1e en 2e Pinksterdag en 1e en 2e Kerstdag.

Hoeveel procent krijg je op feestdagen?

Of je werknemers wel of niet een toeslag moet geven als zij op feestdagen werken staat niet vastgelegd in de wet. Wel kan een CAO voorschrijven wat gebruikelijk is. In sommige CAO’s staat dat werknemers recht hebben op 200 procent loon of een toeslag van 50 procent van het loon als zij werken op een officiële feestdag.

Hoeveel vakantiedagen mag je meenemen naar 2021 horeca?

Val jij onder de cao horeca? Dan bouw je als je fulltime (38 uur per week) werkt 190 vakantie-uren (25 vakantiedagen) op. De wettelijke opbouw van vakantie-uren is 0,0768 per uur. Bij een fulltime baan komt dit neer op 152 vakantie-uren (20 vakantiedagen).

Hoeveel vakantiedagen in horeca?

Valt jouw bedrijf onder de horeca-cao? Dan hebben jouw werknemers recht op 5 bovenwettelijke vakantiedagen. Val je niet onder deze cao, dan hebben ze alleen recht op de 20 wettelijke vakantiedagen per jaar.

Welke feestdagen dubbel betaald 2021?

Feestdagen Datum Week Nr.
2e Pinksterdag 2021 maandag 24 mei 2021 Week 21
1e Kerstdag 2021 zaterdag 25 december 2021 Week 51
2e Kerstdag 2021 zondag 26 december 2021 Week 51
Oudejaarsdag 2021 vrijdag 31 december 2021 (vanaf 18.00 uur, cao afhankelijk) Week 52

Hoeveel ORT op feestdagen?

Rekenvoorbeeld. Stel je verdient €10,- bruto per uur. Dan verdien je doordeweeks tijdens nachtdiensten tussen 00:00 uur en 06:00 €14,40 bruto per uur. Op zon- en feestdagen verdien je dan zelfs €16,- bruto per uur.

Hoeveel procent krijg je met Koningsdag?

Koningsdag: volgens de cao is dit een feestdag en hebben medewerkers recht op een vrije dag. Moeten zij toch werken? Dan krijgt de medewerker per uur 1,12% van zijn maandsalaris of 1,21% van zijn vierwekensalaris.

Welke feestdagen krijg je dubbel betaald?

Wel kan de cao een toeslag voorschrijven. Deze feestdagen zijn nieuwjaarsdag (1 januari), Goede Vrijdag, Pasen (zondag en maandag), Koningsdag (27 april), Bevrijdingsdag (5 mei, officiële feestdag eens in de 5 jaar, zoals in 2020 en 2025), Hemelvaartsdag, Pinksteren (zondag en maandag) en Kerstmis (25 en 26 december).

Welke verlofuren mag je meenemen naar volgend jaar?

Bovenwettelijke vakantiedagen vervallen pas na vijf jaar. Deze uren kunt u dus gerust meenemen naar het nieuwe jaar. De bovenwettelijke uren die u dit jaar heeft opgebouwd, moet u uiterlijk binnen vijf jaar gebruiken.

Hoeveel vakantie uren bouw je op per maand horeca?

Bij een normale arbeidstijd werk je gemiddeld 38 uur per week in een periode van 12 maanden. Je hebt recht op 4 x 38 uur vakantie = 152 uur vakantie per periode van 12 maanden.

Hoeveel vakantiedagen bij 24 uur horeca?

Je werkt 24 uur per week. Dit aantal uren werk je over drie werkdagen van 8 uur. Het aantal wettelijke vakantiedagen dat je opbouwt is dan 4 x 3 = 12 dagen.

Welke dagen krijg je dubbel betaald Jumbo?