Categories :

Wat is agressie op de werkvloer?

Wat is agressie op de werkvloer?

Agressie en geweld op het werk wil zeggen dat buitenstaanders zich agressief of gewelddadig gedragen naar werknemers die op dat moment hun werk uitvoeren. Denk aan klanten, patiënten, reizigers in het openbaar vervoer, omstanders.

Hoe om te gaan met agressie op de werkvloer?

Door écht te horen wat iemand zegt voorkom je dat je de plank misslaat en de ander zich onbegrepen voelt. Dit bekent overigens niet dat je over je heen moet laten lopen. Maar speel niet op de persoon. Grenzen stellen doe je door het ongewenste gedrag te benoemen en te delen wat dat met jou doet.

Wat is verbaal agressief gedrag?

Onder verbale agressie wordt verstaan het verbaal of schriftelijk bedreigen, discrimineren, intimideren, ernstig beledigen of uitschelden van een persoon. We spreken van verbale agressie wanneer één of meerdere personen langdurig verbaal (mondeling) agressief gedrag uitoefenen tegen een andere persoon.

Wat moet een organisatie verplicht doen om agressie op de werkplek te voorkomen?

Breng je risico’s in kaart

 • Het in kaart brengen van de risico’s omtrent agressie.
 • Het opstellen van een protocol tegen agressie en geweld.
 • Het opstellen van regels en procedures waaraan werknemers, bezoekers en cliënten zich moeten houden.
 • Zorgen voor een goed werkend alarmsysteem en een heldere alarmprocedure.

Wat is psychische agressie?

Psychische agressie – iemand verbaal of schriftelijk bedreigen, chanteren of vernederen. Dit wordt gedefinieerd als interne agressie.

Wat zijn de gevolgen van agressief gedrag?

De gevolgen voor het individu variëren aanzienlijk, van demotivatie en minder voldoening van het werk, tot stress en schade aan de lichamelijke en/of geestelijke gezondheid. Er kunnen zich posttraumatische symptomen zoals angst, fobieën en slaapproblemen voordoen.

Wat moet je doen als iemand agressief is?

Doe in alle gevallen het volgende:

 1. Blijf rustig.
 2. Blijf beleefd.
 3. Houd oogcontact.
 4. Behandel de ander met respect.
 5. Ga niet in discussie, maar zeg dat je ziet dat de ander boos is.
 6. Stel een grens aan het gedrag, wijs niet de persoon af.
 7. Roep hulp van je leidinggevende of de bewaking in als je denkt dat de situatie escaleert.

Hoe kalmeren bij agressie?

Fase 1: Kalmeren: Je probeert de cliënt te kalmeren door de strijd te negeren, contact te maken en actief te luisteren. Je toont op deze manier respect voor de cliënt. In veel gevallen zal deze aanpak een kalmerend effect hebben. Dit is niet de enige manier om een cliënt te kalmeren.

Wat is verbale frustratie agressie?

Frustratie agressie wordt gekenmerkt door snel oplopende emoties, zoals boosheid, woede, onmacht of paniek. Deze emotie wordt veroorzaakt door een negatieve verrassing, teleurstelling of een moeilijke situatie.

Hoe moet je met agressieve mensen omgaan?

Wat kan een bedrijf doen om ongewenst gedrag te voorkomen?

Zo pak je de risico’s aan

 1. Stel een gedragdscode op.
 2. Stel een vertrouwenspersoon aan binnen de organisatie.
 3. Stel een klachtenregeling op, zodat alle medewerkers weten hoe ze een klacht kunnen indienen en hoe deze wordt behandeld.
 4. Geef voorlichting en maak iedereen duidelijk dat ongewenste omgangsvormen vele vormen kent.

Hoe ongewenst gedrag kan worden voorkomen?

Gewoon goed met elkaar omgaan Ongewenst gedrag in een team voorkomen is eigenlijk heel vanzelfsprekend. Door bijvoorbeeld gewoon goed samen te werken, een open sfeer te creëren, elkaar en elkaars verschillen te respecteren, duidelijkheid en draagvlak te hebben over teamdoelen en eigen taken.