Categories :

Wie zijn verzekerd voor de Ziektewet?

Wie zijn verzekerd voor de Ziektewet?

In de volgende situaties heeft u, ondanks dat u geen werkgever heeft, toch recht op een ziektewetuitkering: U bent uitzendkracht en ziek. U bent oproepkracht of invalkracht en ziek. U heeft een fictief dienstverband en bent ziek (voor o.a. thuiswerkers, musici en artiesten).

Wat is een vrijwillige Ziektewetverzekering?

Wilt u verzekerd zijn tegen verlies van inkomsten bij ziekte? Dit kan met een vrijwillige verzekering voor de Ziektewet. U kunt dan een ziektewetuitkering krijgen als u ziek wordt.

Wat is een aanvullende Ziektewet?

De aanvullende ziektewet bedraagt 20% van het uitkeringsdagloon. Daarmee komt je totaal ziektewetuitkering op 90% (70% betaald door het UWV, 20% betaald door Randstad).

Wat is vrijwillige verzekering UWV?

Met dit formulier vraagt u een vrijwillige verzekering van UWV aan. Dit doet u als u niet verzekerd bent tegen verlies van inkomsten door ziekte en arbeidsongeschiktheid. Bijvoorbeeld omdat u een eigen bedrijf start.

Wat is een Ziektewetverzekering?

De Ziektewet-verzekering biedt een inkomen als u ziek bent. De maximale periode dat u een Ziektewet-uitkering ontvangt is 2 jaar (104 weken). Het dagloon dat u verzekert, is gebaseerd op het inkomen dat u kwijtraakt als u ziek wordt. Er geldt een maximum te verzekeren dagloon.

Is mijn baas verzekerd voor Ziektewet?

Werkgevers zijn verplicht om minimaal twee jaar 70% tot 100% van het loon van zieke werknemers door te betalen. Je kunt je gelukkig voor deze kosten verzekeren.

Wat is het doel van de Wet WIA?

De WIA staat voor Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Uitgangspunt van de WIA is dat u zoveel werkt als u kunt. Ofwel: ‘Het gaat niet om wat u niet meer kunt, maar om wat u nog wel kunt. ‘ Met financiële prikkels wil de overheid arbeidsongeschikten stimuleren om (gedeeltelijk) aan het werk te blijven of te komen.

Wat voor verzekering is de WAO?

De WAO-verzekering is voor mensen in de WAO, met een arbeidsongeschiktheidspercentage van minder dan 45-55%. Met de WAO-verzekering bent u verzekerd tegen verlies van het inkomen dat u nog kunt verdienen. Als uw gezondheid slechter wordt, kan uw uitkering worden aangepast.

Welke uitzendkrachten vallen onder de Ziektewet als ze ziek zijn?

Uitzendkrachten met een uitzendbeding verliezen direct hun uitzendbaan als zij ziek worden. Zij hebben dan na 1 of 2 wachtdagen recht op een ziektewetuitkering. Uitzendkrachten die zonder uitzendbeding werken hebben bij ziekte vanaf de 2e ziektedag recht op loondoorbetaling.

Wat kost een AOV bij het UWV?

Wil dezelfde ondernemer een uitkering tot zijn 67e, dan zijn dit de opties: Vrijwillige voortzetting Ziektewet én WIA bij het UWV: € 445. AOV voor een licht beroep (bijvoorbeeld ICT-consultant): € 123. AOV voor een zwaar beroep (bijvoorbeeld loodgieter): € 334.

Welke verzekeringen worden door het UWV verzorgd?

Uw werknemers zijn verplicht verzekerd voor tijdelijk inkomen bij ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Ook zijn zij verzekerd voor verlof bij zwangerschap of adoptie.

Wat houdt de Ziektewet in?

De Ziektewet is een zogeheten vangnetvoorziening. De wet zorgt ervoor dat zieke werknemers die geen loon krijgen, toch een inkomen hebben in de vorm van een uitkering. De uitkering bedraagt meestal 70 procent van het maximumdagloon .