Categories :

Wat is restafval Arnhem?

Wat is restafval Arnhem?

Restafval is alles dat geen GFT, papier, glas of textiel is. De ‘gewone’ vuilniszakken uit je afvalemmer dus. Je kunt hier kijken waar de ondergrondse containers staan. In Arnhem zijn er bij flats en appartementen ook ondergrondse containers voor papier en karton en pbd (Plastic verpakkingen, Blik en Drinkpakken).

Welke container aan de weg Arnhem?

Containers bij een woning Bij een woning staan 3 mini-containers: een container met een groene deksel voor groente- fruit- en tuinafval (gft) een container met een blauwe deksel voor oud papier en karton. een container met grijze deksel voor Plastic verpakkingen, Blik en Drinkpakken (pbd).

Wat kost grofvuil ophalen Arnhem?

Grofvuil laten ophalen De kosten voor het ophalen bedragen € 36,50 per m3 en het bedrag wordt bij het maken van de afspraak vooruit betaald.

Wie haalt afval op in Arnhem?

Wij zijn als gemeente verantwoordelijk voor het inzamelen van het huishoudelijk afval. Hiervoor betaalt u afvalstoffenheffing.

Wat is vastrecht Diftar?

Diftar is een systeem voor de inzameling van afval waarbij per huishouden of rechtspersoon geregistreerd wordt hoeveel en wat voor soort afval wordt aangeboden: Hoe meer restafval en ander slecht herbruikbaar afval een burger aanbiedt, hoe hoger de afvalstoffenheffing zal zijn.

Waar staat Diftar voor?

Diftar staat voor gedifferentieerd tarief. Inwoners betalen voor de hoeveelheid afval die ze aanbieden. Diftar stimuleert zo een betere scheiding en preventie met een financiële prikkel. Een registratiesysteem legt per huishouden vast hoeveel restafval wordt aangeboden en op basis hiervan wordt een afrekening gemaakt.

Welke container aan de weg Doetinchem?

Om uw afval zo goed mogelijk te scheiden, zijn er in de gemeente Doetinchem vier soorten containers die u bij huis mag hebben.

  • Container voor plastic verpakkingen, blik en drinkpakken (oranje)
  • Container voor groente-, fruit-, en tuinafval + etensresten (groen)
  • Container voor papier (blauw)

Hoe laat container aan de weg Arnhem?

Oud papier moet in de binnenstad iedere woensdagavond tussen 17.00 uur en 18.00 uur aan de straat worden gezet. Het PBD-afval (Plastic verpakkingen, Blik en Drinkpakken) wordt wekelijks op dinsdagochtend opgehaald. Bewoners kunnen dit in doorzichtige zakken aanbieden op straat tussen 6.00 uur – 7.30 uur.

Hoeveel betaal je voor grofvuil?

Voor grofvuil betaalt u 20 euro per kubieke meter met een minimum van 10 euro (voor een halve kubieke meter). – Grofvuil aan huis laten ophalen kan nog steeds. U kan wel enkel brandbaar grofvuil aanbieden. Dit kost 30 eurocent per kilo.

Hoeveel is 1 kuub grofvuil?

Eén kubieke meter is een denkbeeldige kubus waarbij elke zijde 1 meter lang is. Een m3 staat gelijk aan duizend liter. Ook staan de afmetingen per container vermeld. De afmetingen van de containers kunnen afwijken van de afmetingen die vermeld staan op de afbeeldingen.

Welke bak moet er aan de weg?

Denk bijvoorbeeld aan klokhuizen, koffieprut, visgraten, maar ook etensresten die overblijven na een maaltijd. Net als tuinafval mag dit in de gft-bak (groene bak). Want alleen dan kunnen we er weer biogas en compost van maken.

Welke container is voor papier?

Groen: etensresten (gekookt en ongekookt), groente- en fruitresten, tuinafval. Blauw: papier en karton. Oranje: verpakkingen van plastic, blik en drinkpakken. Grijs: afval dat u niet kunt scheiden.