Categories :

Wat is een dieptepunt?

Wat is een dieptepunt?

dieptepunt – zelfstandig naamwoord uitspraak: diep-te-punt 1. het ergste of slechtste moment ♢ het dieptepunt van de vakantie was dat onze auto gestolen werd Zelfstandig naamwoord: diep-te-punt het dieptepunt…

Wat zijn hoogte en dieptepunten?

De hoogtepunten waren situaties waarin ik een connectie met iemand dieper en sterker kon maken. De dieptepunten lagen in het verliezen van die connecties.

Wat zijn hoogtepunten aardrijkskunde?

hoogste punt of niveau van iets; grootste omvang van iets.

Wat is het tegengestelde van dieptepunt?

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis): dieptepunt ≠ hoogtepunt.

Wat betekent posteren?

plaatsen, stellen, op een bepaalde post stellen; een plaats aanwijzen; zich post vatten.

Wat is de betekenis van pienter?

bn. en bw., helder, bijdehand, schrander: een — kereltje; pientere oogjes; glad, sluw: hij is in alles even —.

Wat is een apotheose?

Apotheose (van het Griekse ἀποθέωσις, van ἀποθεόω/ἀποθεῶ, apotheoo / apotheo, “vergoddelijken”; Latijn: deificatio, “goddelijk maken”) was de verheerlijking van een voorwerp tot goddelijk niveau en meer in het algemeen het behandelen van een mens als god.

Wat is een ander woord voor hoogtepunt?

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: hoogtepunt (zn): acme, apotheose, climax, maximum, optimum, orgelpunt, piek, summum, toppunt.

Wat is velerlei?

(het accent wisselt), bn., van of in veel soorten; van allerlei: op ve’lerlei gebied.

Wat is ordentelijk?

Ordentelijk – bn. bw. (-er, -st), fatsoenlijk, wellevend : zich ordentelijk gedragen; een ordentelijk mensch; — je kunt niet ordentelijk met hem spreker). niet naar behooren; — hij vraagt er 5 gulden voor.

Wat betekent het woord dubieus?

dubieus – Bijvoeglijk naamwoord 1. twijfelachtig ♢ Een dubieus argument, een dubieuze stelling. Woordherkomst Afgeleid van het Latijnse woord dubiosus (van dubium (“twijfel”)) + het Franse achtervoegsel -eus.

Wat is een andere woord voor pienter?

bijv. naamw. 1) Bedachtzaam 2) Bevattelijk 3) Bij de pinken 4) Bij de tijd 5) Bijdehand 6) Clever 7) Correct 8) Doordacht 9) Flink 10) Geslepen (listig) 11) Gevat 12) Gewiekst 13) Gis…