Categories :

Vad aer skeptisk?

Vad är skeptisk?

Hittade följande förklaring(ar) till vad skeptisk betyder: tvivlande; misstrogen.

Är skeptisk korsord?

Synonymer till skeptisk

  • tvivlande, misstrogen, klentrogen, kritisk, misstänksam, ifrågasättande. motsatsord. övertygad.
  • Användarnas bidrag. tveksam, vantrogen, fundersam, fundersam, agnostisk.

Vad är Betydelseförskjutning?

Betydelseförskjutning är ett intressant fenomen. Det är kort sagt när ett ord får en ny huvudbetydelse. Det gäller att hände med i ordutvecklingen. En som vet något om betydelseförskjutning är Peter Olausson.

Vad innebär mainstream?

Mainstream är ett engelskt substantiv och begrepp, som beskriver en kulturyttring med grundbetydelsen huvudströmning eller övergripande flöde. Yttringen är integrerad i den allmänna kulturen genom att den både riktar sig till och konsumeras av en relativ majoritet av befolkningen.

Vad är fåra?

Dybäcksån vid Hörte söder om Skurup var överfylld och en fåra hade bildats i åkanten. Tryckning innebär att en fåra grävs på båda sidor om hindret varpå en metallkolv trycks under hindret och därefter skjuts ett plaströr in för att möjliggöra dragning av kabel. Från dem gick en enda fåra tillbaka till floden.

Vad betyder sticka?

Sticka (textil) – en textilteknik. Sticka – verktyg vid stickning, se stickor. Dra sticka – något som används för att i en grupp avgöra vem som ska göra något. Tändsticka – stickor av trä eller papper med tändsats i ena änden.

Vad menas med beskaffenhet?

utmärkande egenskaper hos någon eller något. (om produkt, vara, o. dyl.) kvalitet eller egenskaper ur teknisk synpunkt.

Vad menas med generisk?

Ordet generisk förekommer i svenskan med betydelsen ‘som har att göra med ett släkte, en art’. Man talar om ”mänsklighetens generiska utveckling” och menar då människans utveckling som art. I det senare fallet sägs ordet ha generisk betydelse. Ordet generisk är bildat till latinets genus som betyder ‘släkte, art’.

Vad är mainstream musik för något?

Vad betyder mainstream? (engelska, ‘huvudströmning’) något som inte avviker från det vanliga eller traditionella; (speciellt musikterm) ‘tidlös’ jazzmusik, huvudsakligen swing (se detta ord 2) med modernare inslag || oböjl.

Vad menas med snålvatten?

I Bonniers svenska ordbok förklaras snålvattnet rinner som det vattnas i mun (vid beskrivning av en girig person)…

Vad menas med enheten?

Enhet kan syfta på: Enhet – en militär organisation för en viss uppgift, se Förband (militär) Enhetsstat – en stat som bara består av en statlig enhet med gemensam lagstiftning. Måttenhet – en bestämd storlek på en storhet som används för att mäta storheten.

Vad betyder vi en Stickbeskrivning?

Sticka resår i 5 cm.” Då gör vi så. I stickbeskrivningar lägger man in asterisker (*) för att tala om vad det är som ska upprepas. Ex: ”*1rm, 1 am* Upprepa från *-* 8 ggr.” Det innebär att man stickar 1 rät maska, 1 avig maska, dvs det som står mellan asteriskerna, och gör det 8 gånger till.