Categories :

Hoe herinnering sturen factuur?

Hoe herinnering sturen factuur?

Hanteer je een betalingstermijn van 14 dagen? Verstuur de herinnering dan op de 15e of 16e dag. Wacht niet langer dan dertig dagen, want je neemt je eigen betalingstermijn dan niet serieus. Klanten merken het als je bovenop facturen zit en zullen voortaan sneller betalen.

Wat staat er op een herinnering?

Een betalingsherinnering is een verzoek van een schuldeiser (crediteur) waarin de schuldenaar (debiteur) wordt verzocht tot betaling over te gaan van een vordering, zoals een openstaande factuur. Voor een herinnering gelden geen vormvereisten.

Hoe vaak moet je een herinnering sturen?

Gemiddeld gezien sturen bedrijven tussen de één en drie aanmaningen, voordat ze overgaan tot het inschakelen van een incassobureau. Over het algemeen geldt: na het verlopen van een redelijk termijn, dient u minimaal één aanmaning te sturen voordat u een incassobureau mag inschakelen.

Hoe stuur je een incasso?

Vermeld dus in ieder geval altijd:

  1. dat het om een betalingsherinnering gaat.
  2. indien van toepassing: het klant- of ordernummer.
  3. het factuurnummer.
  4. de factuurdatum.
  5. het openstaande bedrag.
  6. de termijn waarbinnen of uiterlijke datum waarop u de betaling alsnog verwacht.

Hoe schrijf ik een herinnering?

naamw. (v.) Uitspraak: [hɛrˈɪnərɪŋ] Verbuigingen: herinnering|en (meerv.) 1) wat je je herinnert Voorbeelden: `intieme herinneringen aan een jeugdliefde hebben`, `met een vriendin herinneringen aan vroeger ophalen` …

Hoe schrijf je een nette herinnering?

Gebruik een vriendelijke toon in je e-mail, groet vriendelijk en gebruik niet te scherpte bewoordingen. Behandel de nodige onderwerpen in je herinneringsmail zodat de ontvanger weet wat je wilt. Zorg dat je e-mail geen fouten bevat zodat je niet alleen vriendelijk overkomt, maar ook professioneel.

Hoe schrijf je een herinneringsmail?

Wat is een openstaande factuur?

In bijna alle gevallen zullen facturen nagenoeg binnen de gestelde termijn worden betaald. Sommige bedrijven hanteren wel eens een wat ruimere termijn of gaan pas betalen als er een herinnering wordt gestuurd.

Hoeveel dagen tussen herinnering en aanmaning?

Het is verstandig om uw debiteur te blijven herinneren aan uw vordering. Wacht daarom, als de termijn van uw betalingsherinnering is verstreken, niet langer dan drie dagen met het verzenden van een aanmaning.

Hoeveel aanmaningen versturen?

De enige juiste: je dient een debiteur volgens de wet één keer schriftelijk aan te manen voordat je een incassobureau mag inschakelen. Je dient de debiteur volgens de wet ook een redelijke termijn te geven om de factuur alsnog te voldoen. Sinds 1 juli 2012 is deze termijn minimaal 14 dagen.

Hoe stuur je een aanmaning?

U kunt de aanmaning versturen per e-mail, brief, of per telefoon meedelen. Het is altijd verstandig te verwijzen naar de onbetaalde factuur, of deze bij te voegen, zodat geen verwarring kan ontstaan over welke factuur onbetaald is gebleven. Daarnaast kunt u het beste een datum opgeven waarvoor u nu betaling verwacht.

Wat is een incasso factuur?

Met een incasso kan een bedrijf automatisch een bedrag van jou rekening afschrijven. Je geeft als rekeninghouder met een machtiging toestemming voor een incasso. Deze machtiging kan eenmalig of doorlopend zijn. Je betaalt zo automatisch je rekening en weet je zeker dat je altijd op tijd bent met betalen.

Wat is een betalingsherinnering?

Een betalingsherinnering is niet hetzelfde als een aanmaning. Een betalingsherinnering wordt verstuurd vóórdat een aanmaning wordt verstuurd. Een aanmaning is strenger van toon dan een herinnering. In een aanmaning wordt de debiteur een laatste mogelijkheid geboden om te betalen voordat de vordering uit handen wordt gegeven.

Is betalingsherinnering juridisch mogelijk?

Daarom wordt in een betalingsherinnering over het algemeen nog geen kosten vermeld. Wel is het juridisch mogelijk om wettelijke rente of extra kosten te verwerken, zoals administratiekosten of incassokosten.

Is de betalingssherinnering nodig?

Betalingsherinnering nodig voor uw openstaande factuur? Iedere ondernemer heeft wel eens te maken met klanten die facturen te laat betalen. Het eerste wat u zelf kunt doen als uw rekening niet wordt betaald, is uw debiteur een betalingsherinnering en zo nodig een aanmaning sturen.