Categories :

Wat is alternatief aanwendbaar?

Wat is alternatief aanwendbaar?

betekent dat de middelen op verschillende manieren gebruikt kunnen worden.

Wat is niet alternatief aanwendbaar?

Geld is een voorbeeld van een middel dat je op verschillende manieren in kunt zetten. Geld kun je dus alternatief (op verschillende manieren) aanwenden (uitgeven of investeren). Bij alternatief aanwendbare middelen geldt dat je maar één keuze kunt maken.

Wat is aanwendbaar?

Appliceren, aanwenden, aanbrengen, toeleggen… Bruikbaar = 1) aanwendbaar 2) Behoorlijk 3) Bekwaam 4) Constructief 5) Degelijk 6) Deugdelijk 7) Gepast 8) Geschikt 9) Geschikt tot gebruik 10) Goed 11) Goed functionerend 12) Handig 13) Inzetbaar 14) Nuttig 15) Praktisch 16) Voordelig 1…

Wat zijn middelen in de economie?

Alle goederen en diensten die voor de vragers in de economie beschikbaar zijn.

Wat zijn de Opofferingskosten?

Door schaarste moet je kiezen: als je het ene kiest, kun je het andere niet doen. De opbrengsten van het alternatief waar je niet voor kiest, noemen we de opofferingskosten.

Wat zijn schaarse goederen?

algemeen: Goederen die kunnen worden aangeschaft door productiemiddelen aan andere gebruiksmogelijkheden te onttrekken.

Welke goederen zijn niet schaars?

Vrijwel alle goederen zijn schaars. Slechts enkele zaken zijn dat niet. Dit zijn de vrije goederen. Te denken valt aan bijvoorbeeld zonlicht en regenwater.

Wat zijn schaarse middelen?

Wat zijn toegekende middelen?

Iets waarmee je een doel probeert te bereiken.

Wat zijn behoeften economie?

Behoeften = behoeften of preferenties zijn `De wens van de mens`. Bij behoeften in economische zin draait het om het spanningsveld tussen de behoefte die oneindig is en de middelen die schaars zijn.

Wat zijn netto baten?

Het saldo van ingeschatte baten en kosten van een project. De netto contante waarde berekent men in een MKBA door de contante waarde van de verwachte kosten van een investering af te trekken van de contante waarde van de verwachte opbrengsten.

Wat zijn relatieve Opofferingskosten?

relatieve opofferingskosten zijn de opofferingskosten, relatief gezien ten opzichte van de prijs. een rationeel mens, een homo economicus, zou naar absolute opofferingskosten kijken.